niedziela

Motyw śmierci i jego funkcjonowanie w literaturze różnych epok. Rozwiń temat na wybranych przykładach

 Temat Prezentacji Maturalnej z języka polskiego:

Praca maturalna, prezentacja maturalna, motywy w literaturze, przykład bibliografii, przykładowa bibliografia
Motyw śmierci i jego funkcjonowanie w literaturze różnych epok. 
Rozwiń temat na wybranych przykładach. (fragment)

polski matura, pomoc w pracy maturalnej, pomoc w napisaniu pracy maturalnej, matura 2011.
Motyw śmierć nierozerwalnie łączy się z ludzką egzystencją i może dlatego tak często wracano w dziełach do jej motywu. Jak podaje Władysław Kopaliński śmierć - z biologicznego punktu widzenia jest nieodwracalnym ustaniem wszystkich czynności życiowych. Jednak przez stulecia kształtowały się różne wizerunki śmierci, ale nie chodzi tu o sam proces śmierci, a bardziej o jej znaczenie, role i funkcje jakie odgrywała w społeczeństwie. Bo zaznaczyć należy iż motyw śmierci jest poważny i filozoficzny. Już starożytni poświęcali jej znaczące miejsce w filozofii i tak np.: wg Epikurejczyków, którzy traktowali dusze tak jak ciało powstałe z atomów. Śmierć symbolizowała rozpad atomów i przejście do nicości. Platon natomiast twierdził iż śmierć jest wyzwolicielką dla duszy cierpiącej za grzechy tu na ziemi i dlatego  nie jest ona straszna, lecz wręcz pożądana. Można więc za Platonem powtórzyć maksymę iż to: „Śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała". W nieco inne spostrzeżenia na temat śmierci mieli nasi średniowieczni przodkowie. Średniowieczne  podejście do śmierci wiązało się zarówno z panującymi warunkami społecznymi jak i silną religijnością. Łatwiej było wcześniej umierać ,kiedy miało się nadzieje na życie po śmierci  W średniowieczu „śmierć” funkcjonuje  jako sędzia, niejako wyrocznia moralna, dla każdego i bez wyjątku. Posiada nieograniczoną moc, jest odwetem za grzechy popełnione za życia. W epoce tej śmierć została upersonifikowana, jako trup kobiety. Wizerunek: chudej, bladej a wręcz kościotrupa z nieodłącznym elementem jakim była kosa był przerażający. Nieco inaczej śmierć była spostrzegana w Młodej Polsce. W epoce gdzie królował dekadentyzm, zniechęcenie, beznadziejność nie przyrównywano wielkiej wagi do życia, które i tak zaraz miało się skończy, wraz z nadejściem końca świata. Dlatego też śmierć samobójcza nie była aktem głupoty, a raczej odwagi. Wyzwolenia się codzienności.


CO OTRZYMASZ ZAMAWIAJĄC PRACE PISEMNĄ?

  • PREZENTACJĘ: czyli tekst wypowiedzi (ok. 4-6 stron A4) pisaną czcionką 12. Praca składa się z trzech części: wstęp, rozwinięcie oraz podsumowanie. We wstępie znajduje się teza pracy oraz krótki zarys całej prezentacji. W rozwinięciu uwzględnione są argumenty wg. wcześniej przygotowanego konspektu, czyli analiza i interpretacja literatury podmiotu pod kątem danego tematu maturalnego oraz przy pomocy wybranej literatury przedmiotu. Natomiast w podsumowaniu znajduje się odwołanie do wcześniej zaprezentowanej tezy i potwierdzeniu jej słuszność w oparciu o przytoczone argumenty.
  • BIBLIOGRAFIĘ: czyli dopasowaną literaturę podmiotu i przedmiotu do tematu.
  • PLAN PREZENTACJI (Konspekt): czyli plan pracy, w którym zawarta jest: teza pracy maturalnej, argumenty i wnioski.
  • CYTATY: czyli osobny dokument zawierający wszystkie cytaty umieszczone w prezentacji maturalnej z języka polskiego.
  • PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ: na wyraźne życzenie klienta i przy dodatkowej dopłacie.

 

W TEJ SAMEJ CENIE OTRZYMASZ GRATIS:

  • POTENCJALNE PYTANIA:

  • OMÓWIENIE PRACY: w przypadku tematów z zakresu języka.

KONTAKT

GG: 4386556
grupa.team6@gmail.com made by   GRUPA TEAM6 


Praca maturalna, prezentacja maturalna, motywy w literaturze, przykład bibliografii, przykładowa bibliografia, literatura podmiotu, literatura przedmiotu, bibliografia, przykładowy plan prezentacji, matura z języka polskiego, matura ustna z języka polskiego, polski matura, pomoc w pracy maturalnej, pomoc w napisaniu pracy maturalnej, matura 2011.