niedziela

Konsultacje 2013/2014

Zapraszamy do prywatnych konsultacji nt. wyboru tematu pracy, doboru literatury, postawienia tezy, przygotowania planu oraz napisania pracy!

E-mail: grupa.team6@gmail.com

czwartek

Prezentacja maturalna 2012

Prezentacje maturalne, multimedialne, literatura podmiotu i przedmiotu, ramowy plan wypowiedzi, cytaty i wiele innych dodatków!!! Zapraszamy! E-mail: grupa.team6@gmail.com

Prezentacja maturalna 2012

Prezentacje maturalne, multimedialne, literatura podmiotu i przedmiotu, ramowy plan wypowiedzi, cytaty i wiele innych dodatków!!! Zapraszamy! E-mail: grupa.team6@gmail.com

sobota

Prezentacje maturalne

Pełny tekst wypowiedzi
Kompletna bibliografia i plan

Potencjalne pytania

Omówienie pracy

Prezentacja Multimedialna 

Kontakt:
grupa.team6@gmail.com

czwartek

Promocja: Prezentacje Maturalne

LUTY - ostatni dzwonek na promocję 15%

CO OTRZYMASZ ZAMAWIAJĄC PRACE PISEMNĄ?

  • PREZENTACJĘ: czyli tekst wypowiedzi (ok. 4-6 stron A4) pisaną czcionką 12. Praca składa się z trzech części: wstęp, rozwinięcie oraz podsumowanie. We wstępie znajduje się teza pracy oraz krótki zarys całej prezentacji. W rozwinięciu uwzględnione są argumenty wg. wcześniej przygotowanego konspektu, czyli analiza i interpretacja literatury podmiotu pod kątem danego tematu maturalnego oraz przy pomocy wybranej literatury przedmiotu. Natomiast w podsumowaniu znajduje się odwołanie do wcześniej zaprezentowanej tezy i potwierdzeniu jej słuszność w oparciu o przytoczone argumenty.
  • BIBLIOGRAFIĘ: czyli dopasowaną literaturę podmiotu i przedmiotu do tematu.
  • PLAN PREZENTACJI (Konspekt): czyli plan pracy, w którym zawarta jest: teza pracy maturalnej, argumenty i wnioski.
  • CYTATY: czyli osobny dokument zawierający wszystkie cytaty umieszczone w prezentacji maturalnej z języka polskiego.
  • PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ: na wyraźne życzenie klienta i przy dodatkowej dopłacie.

Zanalizuj relacje człowieka z Bogiem. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich

 Temat Prezentacji Maturalnej z języka polskiego:


 Zanalizuj relacje człowieka z Bogiem.  Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich (fragment)


Relacja człowieka z Bogiem ma specyficzny charakter. Jest to osobista rozmowa człowieka z Stwórcą, która może przybrać charakter modlitwy, buntu, czy sprzeciwu. Odbywa się ona w wymiarze duchowym, chodź jej konsekwencje występują również w kontekście materialnym. Istota kontaktu człowieka z bogiem w każdej religii ma podobny wymiar. W kulturze europejskiej zdominowanej przez religię chrześcijańską Bóg odgrywał i nadal odgrywa istotną rolę w życiu jednostki. Bóg chrześcijański opisany w Biblii jest ukazany jako idealny byt, dobry ojciec, surowy nauczyciel oraz jako Pan Nieba i Ziemi. W zależności od panującej filozofii oraz prądów danej epoki, poeci i twórcy ukazali różne relacje stosunków człowieka z Bogiem. W tych relacjach ujawniał się stosunek twórców do roli Boga w życiu człowieka, do egzystencjalny problemów jednostki oraz całych społeczeństw.

poniedziałek

Przedstaw i omów sposoby mówienia o Holokauście w różnych tekstach kultury

Temat Prezentacji Maturalnej z języka polskiego:

Przedstaw i omów sposoby mówienia o Holokauście w różnych tekstach kultury (fragment)

                  W historii Europy i świata wojna nie jest zjawiskiem – nowym. O doświadczeniach wojny pisał Homer,  Potocki, Słowacki, czy Sienkiewicz. Jednak w XX wieku pojęcie to nabrało nowego znaczenia. Wojna jako początek procesu, którego celem nie jest już tylko zdobycie nowych terytoriów i pokonanie wroga, ale jako początek unicestwienia całych narodów. Trudno wyobrazić sobie cierpienie i przeżycia ofiar Holocaustu, dlatego twórcy w czasie i po II wojnie światowej, stanęli przed wielkim wyzwaniem. W jaki sposób wiernie oddać doświadczenia i szacunek tym, którzy ponieśli najwyższą ofiarę? W jaki sposób pisać o Holocauście, tak by nie dokonywać mitologizacji ani uproszczeń rzeczywistości? Wydaje się, że niemal każdy z twórców stworzył „własną metodę” przekazania i opisania wrażeń których był świadkiem, a w niektórych przypadkach również uczestnikiem. W czasie swojej prezentacji postaram się udowodnić tezę, że pomimo rozbieżności co do sposobu opisania tych wydarzeń, możemy znaleźć wspólny mianownik jakim jest fakt, że: W motywie Holocaustu twórcy dokonują artystycznego zapisu cierpienia narodu żydowskiego oraz jego konsekwencji na istotę człowieczeństwa. 

niedziela

Prezentacja Maturalna

Szanowni Państwo,

Już od wielu lat pomagamy w przygotowywaniu prezentacji maturalnych z języka polskiego. Nasi korepetytorzy pomogli już rozwiązać problemy wielu maturzystów w przygotowaniu się do matury ustnej z języka polskiego.

Naszym klientom oferujemy profesjonalny produkt wysokiej klasy. W czasie realizacji zamówienia masz możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia prezentacji maturalnej. Nasi korepetytorzy uwzględnią Twoje uwagi, propozycje i prośby, tak aby produkt w jak największym stopniu odpowiadał Twoim oczekiwaniom.

Nie ważne gdzie mieszkasz! Napisz do nas ze swoim problemem i tematem pracy. Odpiszemy i zaproponujemy Ci najlepszą ofertę współpracy.Na dole strony znajdują się linki do przykładowych prezentacji maturalnych (fragmenty)
Prezentacja maturalna - POMOC

Kontakt:

gg: 4386556
grupa.team6@gmail.com